تبلیغات
بحارالانوار - معجزه های پیامبران الهی

معجزه های پیامبران الهی

متوكل عباسى خلیفه وقت از هر راه ممكنى امام هادى را اذیت مى كرد، گاهى به بعضى از اطرافیان خود دستور مى داد كه پرسشهاى دشوار بكنند تا شاید او را مغلوب سازند.
روزى به ابن سكیت (86) گفت :

متوكل عباسى خلیفه وقت از هر راه ممكنى امام هادى را اذیت مى كرد، گاهى به بعضى از اطرافیان خود دستور مى داد كه پرسشهاى دشوار بكنند تا شاید او را مغلوب سازند.
روزى به ابن سكیت (86) گفت :
در حضور من ، سؤالهاى دشوارى از ابن الرضا (حضرت هادى ) بكن !
ابن سكیت هم از حضرت پرسید:
چرا خداوند موسى علیه السلام را با عصا و عیسى علیه السلام با شفا دادن كر، كور، پیس و زنده كردن مردگان و حضرت محمد صلى الله علیه و آله را با قرآن و شمشیر به رسالت برانگیخت ؟
امام فرمود:
خداوند موسى علیه السلام را در زمانى با عصا و ید بیضا فرستاد كه علم سحر در میان مردم رونق داشت ، موسى نیز معجزاتى از همان نوع برایشان آورد تا بر سحرشان پیروز گردد.
و عیسى علیه السلام را با شفا دادن كره ، كورها، پیسها و زنده كردن مردگان به رسالت برانگیخت كه در آن زمان مردم از لحاظ علم و طب نیرومند بودند و حضرت عیسى با این معجزات بر آنها به اذن خدا غالب شد.
و محمد صلى الله علیه و آله را در زمانى به قرآن و شمشیر به پیامبرى مبعوث كرد كه عصر شعر و شمشیر بود و پیامبر گرامى با قرآن تابناك و شمشیر بران بر شعر و شمشیر آنها پیروز گردید.
سپس ابن سكیت پرسید:
اكنون بر مردم حجت چیست ؟
امام فرمود:
عقل انسان ، كه به وسیله آن ، كسى را كه به خدا دورغ مى بندد، مى توان شناخت و تكذیبش نمود.(87) همچنان كه راستگو را نیز به وسیله عقل مى توان شناخت .

[ سه شنبه 10 مرداد 1391 ] [ 05:17 ب.ظ ] [ مصطفی دهقان نژاد ]