تبلیغات
بحارالانوار - رمز سقوط ملتها

رمز سقوط ملتها

پس از شكست خاندان بنى امیه ، بنى عباس روى كار آمدند و زمام خلافت را به دست گرفتند.
در زمان منصور دوانیقى ، محمد بن مروان (پسر مروان حمار ولیعد پدرش ‍ بود به زندان افتاد.
روزى به منصور گفتند:
......
پس از شكست خاندان بنى امیه ، بنى عباس روى كار آمدند و زمام خلافت را به دست گرفتند.
در زمان منصور دوانیقى ، محمد بن مروان (پسر مروان حمار ولیعد پدرش ‍ بود به زندان افتاد.
روزى به منصور گفتند:
محمد بن مروان در زندان تو است ، خوب است او را احضار كنى و از جریانى كه بین او و پادشاه نوبه پیش آمده ، بپرسى .
دستور داد احضارش كردند.
منصور گفت : محمد! گفتگویى كه بین تو و پادشاه نوبه اتفاق افتاده مى خواهم از خودت بشنوم .
محمد گفت :
هنگامى كه در آخر حكومتمان شكست خوردیم ، از اینجا فرار كرده به جریره نوبه پناهنده شدیم . وقتى كه خبر ما به پادشاه نوبه رسید دستور داد خیمه هاى شاهانه براى ما زدند و وسایل زندگى از هر لحاظ آماده كردند، به طورى كه مردم نوبه از دیدن آنها تعجب مى كردند. روزى پادشاه نوبه كه مردى بلند قد، كم مو و پابرهنه بود، به دیدار ما آمد و سلام كرد و بر روى زمین نشست .
از او پرسیدم : چرا روى فرش نمى نشینى ؟
پاسخ داد:
من پادشاهم و سزاوار است كسى كه خداوند مقام او را بالا برده ، تواضع كند، به این جهت روى خاك نشستم .
سپس به من گفت :
شما چرا با چهارپایان خود زراعت مردم را پایمال مى كنید با اینكه فساد و تبه كارى در دین شما حرام است . مسلمان نباید در روى زمین فساد كند.
گفتم :
اطرافیان ما از روى جهالت این گونه كارها را مى كنند.
گفت :
چرا شراب مى خورید خوردن شراب براى شما حرام است و نباید مسلمان شراب بخورد.
گفتم : گروهى از جوانان ما از روى نادانى مرتكب چنین كارى مى شوند.
گفت : چرا لباسهاى حریر مى پوشید و با طلا زینت مى كنید با اینكه اینها طبق گفته پیغمبرتان براى شما حرام است ، مسلمان باید از اینها پرهیز كند.
گفتم : خدمتگزاران غیر عرب ما این كارها را مى كنند و ما نمى خواهیم بر خلاف خواسته آنها رفتار كنیم .
دیدم خیره خیره به من نگاه كرد و گفت :
آرى ، خدمتگزاران ما، جوانان ما چنین مى كنند، سپس از روى استهزاء سخنان مرا تكرار كرد.
آنگاه گفت :
محمد! چنین نیست كه تو مى گویى . بلكه حقیقت مطلب این است كه شما ملتى بودید وقتى به ریاست رسیدید به زیردستان ستم كردید و دستورات دینى خود را زیر پا گذاشتید به آنها عمل نكردید. خداوند هم طعم كیفر كردار شما را چشاند، لباس عزت را از تن شما كند و جامه ذلت بر شما پوشانید.
هنوز غضب خداوند درباره شما به آخر نرسیده ، دنباله دارد كه وقت آن خواهد رسید.
ولى من مى ترسم در سرزمین ما عذاب الهى به شما نازل شود و كیفر تو دامن ما را نیز بگیرد. زودتر از اینجا كوچ كنید و از خاك من بیرون روید و ما نیز از كشور نوبه خارج شدیم .(106)
آرى بزرگترین رمز سقوط یك ملت فساد و تبه كارى است ، بخصوص فساد فرمانروایشان .

[ یکشنبه 8 مرداد 1391 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ مصطفی دهقان نژاد ]