تبلیغات
بحارالانوار - بار نادانان بر دوش آگاهان

بار نادانان بر دوش آگاهان

حارث پسر مغیره گوید:
شبى در یكى از راه هاى مدینه امام صادق علیه السلام با من برخورد كرد و فرمود: اى حارث !
گفتم : بلى !
فرمود:
....
حارث پسر مغیره گوید:
شبى در یكى از راه هاى مدینه امام صادق علیه السلام با من برخورد كرد و فرمود: اى حارث !
گفتم : بلى !
فرمود:
- گناهان سفیهان شما بار آگاهان شما خواهد شد و علماء شما حامل بار نابخردان شما خواهند بود. آنگاه رد شد و رفت .
حارث مى گوید:
پس از مدتى محضر امام صادق علیه السلام رسیدم و اجازه خواسته و گفتم :
- فدایت شوم ! چرا فرمودى بار گناهان نابخردان شما را، علماء شما حمل خواهند كرد، از این فرمایش شما مطلب مهمى به نظرم مى رسد و سخت نگران شدم .
فرمود:
- آرى ! مطلب همان است كه گفتم ، گناهان نابخردان شما بار علماء شما خواهد شد. علتش این است چرا هنگامى كه یكى از شما كار ناپسندى را مرتكب مى شود كه باعث اذیت ما شده و بر ما عیب و ایراد مى كنند، او را نصیحت نكرده و با سخنان زیبا، پند و اندرز نداده و از خواب غفلت بیدارش نمى كنید؟
گفتم :
- اگر او را نصیحت كنیم نمى پذیرد و از ما اطاعت نمى كند.
فرمود:
- اگر چنین است با او قهر كنید و هرگز با این گونه آدم همنشین و دوست و رفیق نباشید.

[ چهارشنبه 12 بهمن 1390 ] [ 11:59 ب.ظ ] [ مصطفی دهقان نژاد ]