تبلیغات
بحارالانوار - احسان پیش از سوال

احسان پیش از سوال

اسحاق مى گوید:
در محضر امام صادق علیه السلام بودم و معلى بن خنیس نیز در خدمت امام حضور داشت . در این وقت مردى از اهل خراسان وارد شد، گفت : پسر پیغمبر خدا! پولم كم شده و توان برگشت به خانه ام را ندارم مگر اینكه شما مرا یارى نمایید.
....
اسحاق مى گوید:
در محضر امام صادق علیه السلام بودم و معلى بن خنیس نیز در خدمت امام حضور داشت . در این وقت مردى از اهل خراسان وارد شد، گفت : پسر پیغمبر خدا! پولم كم شده و توان برگشت به خانه ام را ندارم مگر اینكه شما مرا یارى نمایید.
امام صادق علیه السلام به چپ و راست نگاه كرد و فرمود:
آیا مى شنوید برادر دینى تان چه مى گوید؟
نیكى آن است كه پیش از سؤ ال كسى انجام داده شود، بخشش بعد از سؤ ال پاداش آبروریزى او است ...
پیغمبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود:
سوگند به آن خدایى كه دانه را مى شكافد و انسانها را مى آفریند، مرا حقیقتا پیامبر قرار داده است . آن مقدار كه سائل از سؤ ال كردن ، رنج مى برد بیشتر از آنست كه تو به او احسان مى كنى .
سپس پنج هزار درهم جمع كردند و به او دادند.

[ چهارشنبه 12 بهمن 1390 ] [ 11:57 ب.ظ ] [ مصطفی دهقان نژاد ]