تبلیغات
بحارالانوار - اسراف ممنوع

اسراف ممنوع

ابان پسر تلغب نقل مى كند:
امام صادق علیه السلام فرمود:
ابان ! تو گمان مى كنى خداوند به كسى كه مال و ثروت داده ، به خاطر مقام و منزلت او در پیشگاه خدا بوده و او را خداوند دوست مى دارد؟
.....
ابان پسر تلغب نقل مى كند:
امام صادق علیه السلام فرمود:
ابان ! تو گمان مى كنى خداوند به كسى كه مال و ثروت داده ، به خاطر مقام و منزلت او در پیشگاه خدا بوده و او را خداوند دوست مى دارد؟
و كسى را كه از عطاى خود محروم ساخت و زندگیش در تنگنا است ، به خاطر این است كه او در نزد خدا بى ارزش است و خداوند او را دوست ندارد؟
هرگز چنین نیست . زیرا ثروت و مال از آن خداست ، به عنوان امانت در اختیار مردم مى گذارد و آنان را آزاد گذاشته كه از روى میانه روى بخورند و بیاشامند و لباس تهیه نموده و ازدواج كنند و براى خود وسیله سوارى تهیه كرده و زندگى را به طور اقتصادى بگردانند.
و هرگاه از مخارج معمولى اضافه آمد، از مستمندان و مؤ منان دستگیرى نموده و مشكلات زندگى آنان را برطرف سازند.
هر كس در مال خداوند این چنین شرعى و میانه روى رفتار كند، هر اندازه استفاده نماید و هر كارى انجام دهد، بر وى حلال است .
هر آنچه مى خورد و مى آشامد و سوارى تهیه مى كند و ازدواج مى نماید بر او حلال است .
و كسى كه اسراف نموده و در موارد خلاف خروج مى كند برایش حرام خواهد بود.
آنگاه فرمود:
- اسراف نكنید! چون خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد.
اى ابان ! تو فكر مى كنى خداوند از كرم و فضل خود به كسى به عنوان امانت مالى مى دهد او مى تواند اسبى به ده هزار درهم بخرد در صورتى كه اسب بیست درهمى هم او را كفایت مى كند و یا كنیزى به هزار دینار بخرد با این كه بیست دینارى او را كافى است ؟
سپس فرمود:
زیاده روى نكنید خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد.

[ چهارشنبه 12 بهمن 1390 ] [ 11:54 ب.ظ ] [ مصطفی دهقان نژاد ]