تبلیغات
بحارالانوار - تجارت منصفانه

تجارت منصفانه

امام علیه السلام غلامى به نام مصادف داشت هزار دینار به او داد براى تجارت به كشور مصر برود.
غلام با آن پول كالاى خرید و با بازرگانان دیگر كه از همان كالا خریده بودند به سوى مصر حركت كردند، همین كه نزدیك مصر رسیدند با كاروانى كه از مصر باز مى گشتند، رو به رو شدند و از آنان وضعیت كالاى خود را كه نیازمندیهاى عمومى بود - از لحاظ بازار مصر- پرسیدند.
.....
امام علیه السلام غلامى به نام مصادف داشت هزار دینار به او داد براى تجارت به كشور مصر برود.
غلام با آن پول كالاى خرید و با بازرگانان دیگر كه از همان كالا خریده بودند به سوى مصر حركت كردند، همین كه نزدیك مصر رسیدند با كاروانى كه از مصر باز مى گشتند، رو به رو شدند و از آنان وضعیت كالاى خود را كه نیازمندیهاى عمومى بود - از لحاظ بازار مصر- پرسیدند.
در پاسخ گفتند:
كالاى شما در مصر كمیاب است و بازار خوبى دارد.
غلام و همراهانش از كمبود متاعشان در مصر و نیز نیاز مردم به آن ، آگاه گشتند. و با یكدیگر هم قسم شدند و پیمان بستند، كه متاع را با سودى كمتر از صد در صد نفروشند.
وقتى كه وارد مصر شدند، مطابق پیمان خود بازار سیاه به وجود آوردند و كالا را به دو برابر قیمتى كه خریده بودند، فروختند.
غلام با هزار دینار سود خالص به مدینه بازگشت و دو كیسه كه هر كدام هزار دینار داشت به امام صادق علیه السلام تسیلم نمود و عرض كرد:
فدایت شوم ! یكى از كیسه ها اصل سرمایه است كه شما به من دادید و دیگرى سود خالص تجارت است .
امام فرمود: این سود زیادى است ، بگو ببینم چگونه این را بدست آوردى ؟
مصادف گفت : قضیه از این قرار است كه در نزدیك مصر آگاه شدیم كه كالاى ما در آنجا كمیاب است ، هم قسم شدیم و پیمان بستیم كه به كمتر از صد در صد سود خالص نفروشیم و همین كار را كردیم .
امام گفت : سبحان الله ! شما با ایجاد بازار سیاه به زیان گروهى از مسلمانان هم قسم مى شوید كه كالایتان را به سودى كمتر از صد در صد خالص ‍ نفروشید؟
نه ! من همچو تجارت و سودى را نمى خواهم .
آنگاه یكى از دو كیسه را برداشت و فرمود:
این اصل سرمایه من و دیگرى را نپذیرفت ، فرمود: این سود - كه با بى انصافى بدست آمده - نیازى به آن ندارم .
سپس فرمود: اى مصادف ! با شمشیر جنگیدن ، از كسب حلال آسان تر است ، به دست آوردن مال از راه حلال بسیار سخت و دشوار است .

[ چهارشنبه 12 بهمن 1390 ] [ 11:49 ب.ظ ] [ مصطفی دهقان نژاد ]