تبلیغات
بحارالانوار - مقام دانش آموزی

مقام دانش آموزی

عبدالرحمن سلمى به یكى از فرزندان امام حسین علیه السلام سوره حمد را آموخت . هنگامى كه پیش پدر خویش آمد و آن سوره را خواند، حضرت به عبدالرحمن هزار دینار پول و هزار دست لباس بخشید و دهان او را نیز پر از ((در)) نمود، كه بعضى در خصوص این بخشش ها به آن حضرت اعتراض كرد. - به خاطر تعلیم آن همه جایزه دادى !-
حضرت در پاسخ فرمود:
....
عبدالرحمن سلمى به یكى از فرزندان امام حسین علیه السلام سوره حمد را آموخت . هنگامى كه پیش پدر خویش آمد و آن سوره را خواند، حضرت به عبدالرحمن هزار دینار پول و هزار دست لباس بخشید و دهان او را نیز پر از ((در)) نمود، كه بعضى در خصوص این بخشش ها به آن حضرت اعتراض كرد. - به خاطر تعلیم آن همه جایزه دادى !-
حضرت در پاسخ فرمود:
- جایزه من كجا مى تواند به عطاى (تعلیم سوره حمد) عبدالرحمن برسد.
سپس این اشعار را بیان فرمود:
اذا جادت الدنیا علیك فجد بها
 
على الناس طرا قبل ان تتفلت
 
فلا الجود یفنیها اذا ماهى اقبلت
 
و لا البخل یبقیها اذا ما تولت
 
هنگامى كه دنیا تو بخشید، تو هم به مردم ببخش ! پیش از آنكه از دستت برود.
زیرا نه بخشش آن را از بین مى برد، هنگامى كه روى آورد و نه بخل آن را باقى مى گذارد، وقتى كه دنیا از تو روگردان شود.


[ چهارشنبه 12 بهمن 1390 ] [ 11:43 ب.ظ ] [ مصطفی دهقان نژاد ]